Opstart

 

Inden barnet starter i børnehuset, er man meget velkommen til at besøge institutionen, så man kan mærke Rævehøjs hyggelige og imødekommende kultur. Men aftal en tid med huset inden besøget, så personalet kan planlægge tiden derefter.

Når Børnehuset Rævehøj modtager en officiel indmeldelse på barnet fra kommunens pladsanvisning, sendes den første invitation til et besøg i Rævehøj. Både barn og forældre modtager et brev.

Det første besøg i Børnehuset er en rundvisning, hvor der blandt andet informeres om, hvem vi er, hvordan vi gør, hvilke aktiviteter vi har kørende fast i huset, hvilken børnegruppe barnet tilknyttes og hvem de voksne i gruppen er.

Ved Barnets første dag, klarlægger en voksne fra barnets børnegruppe og forældrene om der skulle være specielle behov. Her medbringes også stamkort og fototilladelse.

Når nye børnehavebørn starter i børnehuset lægges der meget vægt på, at både forældre og barn føler sig trygge ved at være i huset. Derfor gør huset meget ud af, at der er en voksen, der går med det barnet ud og hjælper med at vinke farvel og give tryghed, så mor og far kommer godt ud af døren.

Når barnet først er startet i børnehuset, må forældrene bruge al den tid, der er nødvendig for, at familien som helhed falder godt til i huset. For at få de nye børn integreret hurtigt gør de voksne ekstra meget ud af at invitere dem med til aktiviteterne, så barnet igennem aktiviteten lærer de andre børn og personalet at kende.

 

Blebørn

Selvom barnet ikke har smidt sin ble er det velkomment i Rævehøj, hvor personalet er vant til at omgås blebørn. Man skal selv medbringe bleer til sit barn, men personalet er meget behjælpelig med at huske på, hvis det fx er tid til ekstra bleer.

Barnet har i øvrigt sine bleer liggende nær institutionens skiftebænk.

 

Sovebørn

Når de små 3 årige starter har de ofte brug for en middagslur, og det er der også plads til her i børnehuset. Der er en fra personalet, der fast tager sig af at putte med børnene.