IT på Humble Skole

Integration af it i undervisningen vægtes højt på Humble Skole. Alle elever fra børnehaveklassen til 3. klasse får en iPad stillet til rådighed. Denne ipad må eleverne også benytte hjemme. Det forventes, at iPad medbringes opladet til undervisning hver dag. Ved fraflytning og afslutning af indskolingsforløb, afleveres iPad og oplader til skolen.

Elever fra 4.-6. klasse medbringer selv egne digitale enheder - tablet eller computer. Skolen stiller udstyr til rådighed for de elever, der ikke selv har mulighed for at medbringe egne enheder.

I alle klasseværelser er der installeret interaktive tavler, og alle elever kan koble sig på skolens trådløse netværk.

 

På Humble Skole benytter vi platformen SkoleIntra til dialog og formidling mellem skole, elev og forældre. Her kan man som elev og forælder læse nyhedsopslag, se skemaer, klasseliste mm. Det er også her kommunikationen mellem personale, forældre og elever foregår ved hjælp af Skoleintras integrerede beskedfunktion. SkoleIntra er designet til at understøtte skolens hverdag og integration af it i undervisningen.

Humble Skoles Intra-ambassadører

I hver klasse på Humble Skole findes en Intra-ambassadør. De har fået et lille intrakursus, og kan være behjælpelige med enkle opstartsspørgsmål - fx hvordan logger jeg ind, hvordan sender jeg en besked osv. Hvis ambassadøren ikke kan svare, er man velkommen til at kontakte Intra-administrator Tina Karlsen - se kontaktoplysninger herunder.

 

1.+3. kl: Rikke Drost Christensen - 20775516

2.kl: Charlotte Braaby - 28598043

3.kl: Pia Gregersen - 29253952

4.kl: Heidi Hansen - 24214678

5.kl: Susanne Christensen - 28499256

6.kl: Lotte Christiansen - 24431321

 

Administrator: Tina Karlsen - 29438223 Mail: [email protected]

 

Bemærk at der også er hjælp at hente under menupunktet ’Hjælp’ i ForældreIntra, hvor der både findes skriftlig vejledning samt udførlige videovejledninger. Det er ikke alle menupunkter der gennemgås i videovejledningen, som man som forælder på Humble Skole kan benytte sig af, da skolen har lavet en særligt tilpasset opsætning. 

Første login på skoleintra:

Gå ind på www.humbleskole.skoleintra.dk/fi

Indtast brugernavn og adgangskode. Brugernavn er de tre første bogstaver af fornavn og tre første bogstaver af efternavn - ex Tina Karlsen = brugernavnet tinkar

Adgangskoden er dit CPR-nummer. Dette ændres til personlig kode første gang du logger på.

 

Det er vigtigt, at du opdaterer dine personlige oplysninger og indtaster korrekt telefonnummer samt mailadresse.

Humble Skole benytter den digitale læringsplatform Min Uddannelse (MU) til planlægning, gennemførelse og evaluering af den daglige undervisning.

MU som er baseret på Fælles Mål, hjælper med at strukturere planlægningen af undervisningen, understøtter videndeling og samarbejde, hjælper med differentieringen, og giver et overblik over læring og læringsudvikling hos den enkelte elev og klassen.