Busser og Rejsekort

                                    

Følgende retningslinjer er gældende for Rejsekort

Elever bosiddende i området omkring Humble kører gratis med lokalbus 621-22-23. Elever som kan befordres med disse busser, kan ikke få gratis Rejsekort til regionalruten.

Alle elever har mulighed for at købe et periodekort på 5 zoner (efter eget valg) indenfor Langeland (skal som minimum dække ruten hjemmefra og til skole), som giver gratis buskørsel døgnet rundt fra 1. august til 31. juli, til en pris af kr. 475,- for hele skoleåret. Faktura udstedes til forældre til betaling 1. aug.

Der udstedes ikke Rejsekort automatisk – alle elever der ønsker Rejsekort, skal søge derom på ansøgningsskema. Bemærk at eleven enten kan få Rejsekort der kan bruges på skoledage fra kl. 6-18 eller købe et Rejsekort, der kan bruges alle dage/tidspunkter fra 1/8-31/7. Det er ikke muligt at have begge kort samtidig.

Ansøgningen kan findes på Skoleintra.