Faktuelle oplysninger

Opgørelse over antallet af elever på skolen findes her: Elevtal